Home Hồ sơ - Tư liệu ATLAS Các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận

ATLAS Các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận

by admin

Đây là kết quả của đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước Mã số KC.09-24 thuộc Chương trình Nghiên cứu biển cấp Quốc Gia giai đoan 2000 – 2005, do Bộ KHCN quản lý.  Đề tài đã được Hội đồng Khoa học Cấp Nhà nước nghiệm thu . 

 

 

Chương trình nghiên cứu biển cấp Nhà nước giai đoan 2006 – 2010, Tập ATLAS được đưa vào để xuất bản nhưng dưới dạng một Dự án P. là ‘ sản xuất thử nghiệm  có thu hồi vốn.

Tập ATLAS đã đưa đi trưng bày nhiều nơi tại các hội thảo Quốc gia và quốc tế, nhiều Bộ, ngành và các đọc giả đề nghị xuất bản.  Đứng trước tình hình đó lãnh đạo Viện KHCNVN đã mời đại diện của Bộ KHCN và các chuyên gia đầu ngành thuộc các Bộ, Ngành họp và xây dựng Dự án xuất bản.

Muốn tiếp cận miễn phí có thể đến các nơi lưu trữ tìm đọc như : Trung tâm  thông tin tư liệu VKHCNVN, các Bộ ngành đã mua,..

   – Tỷ lệ bản đồ xuất bản  1: 4.000.000 là loại tỷ lệ nhỏ, và để xuất bản được ở tỷ lệ này nhóm tác giả phải biên tập ở tỷ lệ lớn hơn ( 1:1.000.000 và 1: 2.000.000 ), để ở tỷ lệ như vậy thì kích thức của tập ATLAS phù hợp với cho việc sử dụng.

   – Phạm vi bản đồ đã bao gồm hết cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, Các tài liệu ở hai khu vực này lấy từ nhiều nguồn khác nhau : tài liệu nước ngoài ( Trung Quốc, Đức, Nga, Pháp, Nhật).. và.tài liệu khảo sát trong hàng chục năm của chính các tác giả thông qua các chương trình nghiên cứu.

* Riêng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đã thành lập một tập bản đồ

Các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa , tỷ lệ bản đồ lớn hơn. Đây cũng là kết quả của Đề tài thuộc Chương Trình Biển Đông-Hải đảo, đã được nghiệm thu năm 2007, nhưng đến nay vẫn còn nằn trong ngăn kéo vì không có nguồn kinh phí xuất bản.

Theo Nguyễn Thế Tiệp

[email protected]

  

Related Articles

Leave a Comment