Home Giới thiệu Chủ tịch và các phó chủ tịch Hội KHKT-KT Biển TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch và các phó chủ tịch Hội KHKT-KT Biển TP Hồ Chí Minh

by admin

Chủ tịch và các phó chủ tịch Nhiệm kỳ I (2009-2013)

Chủ tịch :                                                      Ông Lê Kế Lâm      

 

Các phó chủ tịch           

 

1) Phó Chủ tịch – Tổng thư ký:                         Ông Doãn Mạnh Dũng      

2) Phó Chủ tịch – Tổ chức nhân sự:                Ông Võ Văn Hiến      

3) Phó Chủ tịch – Thanh tra:                            Ông Tiếu Văn Kinh      

4) Phó Chủ tịch – KHCN:                                  Ông Trịnh Đức Chinh      

5) Phó Chủ tịch – Kinh tế:                                 Ông Nguyễn Công Định      

6) Phó Chủ tịch – Đối ngoại:                             Ông Ngô Lực Tải      

7) Phó Chủ tịch – Đào tạo nguồn nhân lực:      Ông Nguyễn Văn Thư      

8) Phó Chủ tịch – Báo chí tuyên truyền:             Trần Kim Dung      

 

Thư ký Văn phòng:                                           Nguyễn Thị Phương Thảo    

 

Related Articles

Leave a Comment