Home Pháp luật Dịch vụ Logistics có được coi là kinh doanh vận tải biển?

Dịch vụ Logistics có được coi là kinh doanh vận tải biển?

by admin

Bà Cao Thị Thu Phương hỏi: Cơ quan tôi chuyên cung cấp các dịch vụ về giao nhận vận tải, mua cước của hãng tàu và bán lại cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến thông quan, vận chuyển nội địa, quốc tế. Vậy, cơ quan tôi có thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 30/2014/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển không?

Vấn đề bà Phương hỏi, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Điều 2 Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển nêu rõ: “Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến kinh doanh vận tải biển và kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ lai dắt tàu biển tại Việt Nam”.

Khoản 1 Điều 3 Nghị định này quy định “Kinh doanh vận tải biển là việc kinh doanh có sử dụng tàu biển để vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý”.

Như vậy, đối với ngành nghề kinh doanh của đơn vị bà Phương, là giao nhận vận tải hay còn gọi là Logistics, chỉ cung cấp dịch vụ trung gian, không sở hữu hoặc khai thác tàu, thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định nêu trên.

Theo Chinhphu.vn

 

Related Articles

Leave a Comment