Home Kinh tế biển Quảng Ngãi phát triển du lịch

Quảng Ngãi phát triển du lịch

by admin

Tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2015 phát triển du lịch thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, là một trong những tâm điểm du lịch trong vùng miền Trung-Tây Nguyên; phấn đấu đến năm 2020, du lịch của tỉnh được xếp vào nhóm các tỉnh có du lịch phát triển trong cả nước.

Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu: đến năm 2015 thu hút 600.000 lượt du khách, doanh thu đạt khoảng 700 tỷ đồng; đến năm 2020 thu hút khoảng 950.000 lượt du khách,  đạt khoảng 1.000 tỷ đồng; lao động trong ngành du lịch đến năm 2015 đạt khoảng 12.400 người…

 

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ngãi đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu như tiếp tục đầu tư, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng để tăng cường thu hút đầu tư, kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch như di dích quốc gia Trường Lũy, huyện đảo Lý Sơn, Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Cà Đam – hồ chứa Nước Trong; tiếp tục đầu tư, tôn tạo, trùng tu phát huy giá trị của các di sản văn hoá, di tích lịch sử-văn hóa.

 

Đồng thời, tỉnh khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển cơ sở dịch vụ giải trí cao cấp, phát triển mạnh các cơ sở lưu trú du lịch và các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch chất lượng cao, nhất là tại các đô thị, khu, điểm du lịch và tại huyện Lý Sơn; tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá du lịch với các hình thức đa dạng, linh hoạt, có trọng tâm, theo các chuyên đề, xem đây là nhiệm vụ có tính đột phá trong phát triển du lịch của tỉnh…

Từ năm 2003-2010, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đầu tư gần 83,5 tỷ đồng phát triển kết cấu hạ tầng du lịch. Những năm qua, tỉnh cũng đã cấp phép 19 dự án đầu tư phát triển du lịch với tổng nguồn vốn gần 14.730 tỷ đồng. Đến cuối năm 2010, trên địa bàn tỉnh có 65 cơ sở lưu trú với 1.800 phòng, chủ yếu tại Thành phố Quảng Ngãi và các huyện Bình Sơn, Đức Phổ, Sơn Tịnh.

Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa có khu du lịch nào hoàn thành và đạt các điều kiện theo quy định của Chính phủ; lượt khách và doanh thu du lịch có tăng nhưng chưa đạt chỉ tiêu đề ra; cơ sở lưu trú tăng khá nhưng chất lượng dịch vụ chưa cao, số lượng khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1-4 sao còn quá ít; các tuyến du lịch chậm xây dựng và phát triển./.

                                                              (Theo TTXVN/Vietnam+)

   

 

Related Articles

Leave a Comment