Home Pháp luậtVăn bản mới Quy định đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Quy định đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

by admin

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vố tuyến điện, trong đó quy định phí đấu giá, chi phí đấu giá, tiền đặt trước, nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

 

Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, doanh nghiệp tham gia đấu giá phải nộp phí đấu giá theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Chi phí đấu giá bao gồm: Chi phí liên quan đến việc xây dựng Hồ sơ mời đấu giá; chi phí cho hoạt động của Hội đồng đấu giá kể cả chi phí cho việc thuê chuyên gia hoặc mời tư vấn (nếu có).

Tiền đặt trước đấu giá từ 1 – 15% giá khởi điểm

Tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định tại Hồ sơ mời đấu giá nhưng tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của khối băng tần, kênh tần số.

Các doanh nghiệp có Hồ sơ đấu giá đầy đủ, hợp lệ, đáp ứng yêu cầu tối thiểu và các yêu cầu khác quy định tại Hồ sơ mời đấu giá muốn tiếp tục tham gia trả giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định theo quy định tại Hồ sơ mời đấu giá.

Doanh nghiệp trúng đấu giá được trừ tiền đặt trước và tiền trúng đấu giá.

Tiền đặt trước không được hoàn trả trong 3 trường hợp: 1- Doanh nghiệp trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định; 2- Doanh nghiệp rút khỏi cuộc đấu giá không đáp ứng quy định; 3- Doanh nghiệp trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi cuộc đấu giá kết thúc.

Doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 90 ngày

Bên cạnh quy định tiền đặt trước, quyết định cũng quy định cụ thể việc nộp tiền trúng đấu giá. Cụ thể, doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá vào tài khoản do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả đấu giá.

Doanh nghiệp trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định bị hủy bỏ kết quả trúng đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt trước.

Số tiền còn lại, doanh nghiệp phải nộp theo quy định như sau: Nộp 25% số tiền trúng đấu giá vào tài khoản Bộ Thông tin và Truyền Thông chỉ định trong thời hạn 18 tháng, kể từ ngày công bố kết quả đấu giá; nộp 25% số tiền trúng đấu giá còn lại vào tài khoản do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định trong thời hạn từ 19-36 tháng kể từ ngày Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả đấu giá.

ChinhPhu

Related Articles

Leave a Comment