Home Kinh tế biển Thành lập thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh

Thành lập thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh

by admin

Theo Nghị quyết 04/NQ-CP của Chính phủ, thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh được thành lập mới trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Cẩm Phả.

       

Thành phố Cẩm Phả có diện tích tự nhiên 48.645 ha và 195.800 nhân khẩu, 16 đơn vị  hành chính cấp xã, gồm 13 phường: Quang Hanh, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy,  Cẩm    Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Tây, Cẩm Đông, Cẩm Sơn, Cẩm Phú, Cẩm Thịnh, Cửa Ông, Mông Dương và 3 xã: Dương Huy, Cộng Hòa, Cẩm Hải.

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh cung cấp, thành phố Cẩm Phả là trung tâm đô thị vùng Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh; trung tâm công nghiệp khai thác than – cảng biển – nhiệt điện – xi măng; thương mại – dịch vụ – du lịch; địa bàn quan trọng về an ninh quốc phòng của Tổ quốc; là đầu mối giao thông, giao lưu của tỉnh Quảng Ninh với các tỉnh Duyên Hải – Bắc Bộ.

Trong cơ cấu kinh tế của thành phố Cẩm Phả, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 73,5%; thương mại, dịch vụ chiếm 25,1%; nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 1,4%.

Với việc thành lập thành phố Cẩm Phả theo Nghị quyết nêu trên, hiện tỉnh Quảng Ninh đã có 4 thành phố trực thuộc gồm: thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái, thành phố Uông Bí, thành phố Cẩm Phả.

Chinhphu

Related Articles

Leave a Comment