Home Đời sống Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tuyển cán bộ

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tuyển cán bộ

by admin

GreenID thúc đẩy các sáng kiến và mô hình phát triển Xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng của các cộng đồng trên lãnh thổ Việt Nam và vùng Mê Kông. 

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày27/12/2011. Chiến lược dài hạn của GreenID tới năm 2020 tập trung vào thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Kông thông qua : đánh giá tác động của các loại hình phát triển năng lượng đối với sinh kế cộng đồng, tài nguyên nước, môi trường và biến đổi khí hậu; thúc đẩy các giải pháp năng lượng thay thế và sử dụng năng lượng hiệu quả; và tác động, đóng góp vào các quy trình quản lý, chính sách có liên quan.

GreenID sẽ thực hiện bốn chiến lược sau đây:

  1. Đánh giá tác động và những hệ lụy của các loại hình phát triển năng lượng tới con người, môi trường, tài nguyên nước, các tài nguyên liên quan và biến đổi khí hậu;
  2. Kết nối, tăng cường tiếng nói của cộng đồng địa phương và xã hội dân sự trong lưu vực sông Mê Công trong quá trình ra quyết định để góp phần giải quyết những thách thức do các dự án phát triển năng lượng thiếu bền vững ở hạ lưu vực sông Mê Công gây ra;
  3. Tìm kiếm, xác định và thúc đẩy áp dụng các giải pháp năng lượng xanh bao gồm các nguồn năng lượng tái tạo và giải pháp năng lượng hiệu quả;
  4. Vận động hướng tới quản lý hiệu quả hơn trong các lĩnh vực năng lượng, tài nguyên nước và vấn đề có liên quan tại Việt Nam và khu vực Mê Công thông qua kết nối, hợp tác và tham gia vào quá trình phát triển chính sách.

Để thực hiện các chiến lược nêu trên, GreenID đang cần tuyển dụng các vị trí sau đây:

  1. 01 điều phối chương trình
  2. 02 cán bộ dự án
  3. 01 cán bộ nghiên cứu

Địa điểm làm việc: tại Hà Nội và vùng triển khai dự án của Trung tâm. Yêu cầu cụ thể với từng vị trí như trong TOR gửi kèm.

Các ứng viên có quan tâm và phù hợp với các vị trí trên xin vui lòng gửi thư quan tâm và CV về địa chỉ:

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Phòng 1504, tầng 15, tháp B toà nhà 173, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: [email protected]

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 tháng 02 năm 2012.

PV  

Related Articles

Leave a Comment