Home Pháp luậtVăn bản mới Văn bản mới về quản lý tàu biển và thuyền viên

Văn bản mới về quản lý tàu biển và thuyền viên

by admin

Số hiệu:

Số 1237//CHHVN – ĐKTB&TV

Cơ quan ban hành:

Cục Hàng hải Việt Nam

Loại văn bản:

Công văn điều hành

Người ký:

Nguyễn Văn Tố

Ngày ban hành:

16/05/2012

Thời gian bắt đầu hiệu lực

16/05/2012

Tài liệu đính kèm:

Thông báo hu_x003F_ hctv-16-5-2012.rar

Số 1237//CHHVN – ĐKTB&TV ngày 16/5/2012 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v thông báo huỷ Hộ chiếu thuyền viên

 

Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục

Số hiệu

Ngày ban hành

Loại văn bản

Trích yếu nội dung

Số 1015 /CHHVN – ĐKTB&TV

20/04/2012

Công văn điều hành

Số 1015 /CHHVN – ĐKTB&TV ngày 20/4/2012 của Cục HHVN v/v thông báo huỷ Hộ chiếu thuyền viên

Số 998/CHHVN – ĐKTB&TV

18/04/2012

Công văn điều hành

Số 998/CHHVN – ĐKTB&TV ngày 18/4/2012 của Cục HHVN v/v thông báo huỷ Hộ chiếu thuyền viên

Số 999/CHHVN – ĐKTB&TV

18/04/2012

Công văn điều hành

Số 999/CHHVN – ĐKTB&TV ngày 18/4/2012 của Cục HHVN về việc Thông báo huỷ GCNKNCM, GCN

Số 11/2012/TT- BGTVT

12/04/2012

Thông tư

Thông tư số 11/2012/TT- BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ GTVT Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Số 05/2012/TT-BGTVT

06/03/2012

Thông tư

Thông tư số 05/2012/TT-BGTVT ngày 06/3/2012 của Bộ GTVT Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Số: 07/2012/TT-BGTVT

21/03/2012

Thông tư

Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21/3/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

 

                                                         Theo Cục Hàng hải Việt Nam 

Related Articles

Leave a Comment