Home Bạn đọc viết Việt Nam cần gia nhập Công ước về sử dụng nguồn nước

Việt Nam cần gia nhập Công ước về sử dụng nguồn nước

by admin

Các chuyên gia đều có ý kiến chung cần sớm gia nhập Công ước, tạo thuận lợi cho Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề đến khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước liên quốc gia hiệu quả nguồn tài nguyên.

Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước quốc tế cho các mục đích phi giao thông đường thủy được Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 41 thông qua ngày 21-5-1997, bao gồm bảy phần và 31 điều. Đến nay đã có 31 quốc gia tham gia, tuy nhiên Công ước vẫn chưa có hiệu lực vì theo quy định phải có ít nhất 35 quốc gia phê chuẩn và gia nhập. Đây là công ước toàn cầu đầu tiên điều chỉnh khá toàn diện quan hệ giữa các quốc gia trong việc sử dụng các nguồn nước liên quốc gia với mục đích bảo đảm việc sử dụng các nguồn nước liên quốc gia một cách công bằng, hợp lý giữa thượng lưu và hạ lưu.

Việt Nam nằm ở hạ nguồn các con sông liên quốc gia lớn, với khoảng 63% tổng lượng nước trung bình hằng năm được sản sinh từ nước ngoài. Điều này cho thấy, tài nguyên nước của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào việc bảo vệ, khai thác, sử dụng nước của các quốc gia thượng nguồn. Việc Việt Nam tham gia Công ước sẽ góp phần vào quá trình hình thành khuôn khổ pháp lý điều chỉnh việc sử dụng nguồn nước liên quốc gia tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời thể hiện rõ cam kết của Việt Nam đối với nguyên tắc chung của quốc tế trong việc quản lý, sử dụng, bảo vệ và phòng chống các tác hại do nước cũng như thúc đẩy việc mở rộng, tăng cường hội nhập quốc tế trong việc giải quyết những vấn đề về tài nguyên nước.

Việc Việt Nam tham gia sẽ không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ của Việt Nam trong việc khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước trong phạm vi lưu vực sông Mê Công vì các vấn đề liên quan đến nguồn nước liên quốc gia sẽ được giải quyết trong khuôn khổ các quy định của Hiệp định hợp tác và phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công mà Việt Nam là thành viên.
Được biết, tại Hội nghị cấp cao về nước Châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức ở Thái Lan tháng 5-2013, Việt Nam đã tuyên bố gia nhập Công ước trước năm 2015.

Theo NDĐT

Related Articles

Leave a Comment